Za zmanjšanje stroškov telekomunikacijskih storitev je IP telefonija najboljša rešitev

IP telefonija je sodoben komunikacijski kanal, ki za svoje brezhibno delovanje uporablja širokopasovno internetno povezavo. Zato jo imenujemo tudi VoIP telefonija, kar pomeni Voice over Internet Protocol.

Zanjo je značilno, da je za uporabo enako enostavna kot klasična telefonija, le da vam ponuja ogromno več. Znano je, da IP telefonija za prenos komunikacijskih podatkov kot je govor ali faks, uporablja računalniška omrežja. To pomeni, da lahko med seboj povežete telefonske aparate, osebne računalnike in internet. 

Delovanje IP telefonije je enostavno

Kot ste do sedaj verjetno že ugotovili, je za brezhibno delovanje IP telefonije potreben le dostop do interneta. Pri tem lahko izberete kateregakoli ponudnika internetnih storitev. Za razliko od drugih novosti, na katere se le težko privadimo, pa je IP telefonija izjemno preprosta za uporabo, enako pa velja tudi za vzpostavitev ali spremembo ponudnika telefonije.

Ker je delovanje sistema odvisno le od internetne povezave, je tudi nadgradnja IP telefonije izjemno enostavna in popolnoma brez gradbenih posegov. Ker gre za zelo prilagodljiv sistem, lahko v omrežje na različnih lokacijah kadarkoli priklopimo nove naprave, številke in dodatne funkcionalnosti. 

Z IP telefonijo do najboljše uporabniške izkušnje

Za uporabnike IP telefonije je najbolj pomembno to, da zanje v uporabi ni nobene razlike napram klasični telefoniji. Zato ni nobene potrebe po ponovnem privajanju na celoten sistem in ga lahko začnete uporabljati brez skrbi že takoj po namestitvi. K temu pa je potrebno dodati še to, da vam kljub svoji preprosti uporabi ponuja ogromno zanimivih dodatnih možnosti.

Med najbolj priljubljenimi in uporabnimi funkcijami je osebni telefonski predal, ki sprejema klice za vas takrat, ko niste dosegljivi. Oblikujete si lahko klicne skupine, s pomočjo katerih je klicanje še bolj enostavnejše in hitrejše, z dodatno funkcijo klicnega centra pa lahko oblikujete čakalne vrste. Za pozitivno uporabniško izkušnjo je vsekakor priporočljiva kakovostna IP telefonija.

 …